+90 216 394 18 60

Bizim işimiz Deri!

30 yılı aşkın süredir harika deriler üretiyoruz!

Hakiki Derinin Faydaları Nelerdir?

Gerçek derinin kullanıcılara sağladığı faydalar şu şekilde sıralanabilmektedir.

 • Doğal yani kimyasal madde içermemesi sebebiyle insan sağlığı için de son derece faydalı olmaktadır.
 • Esnek yapısı sayesinde özellikle ayakkabı sektöründe oldukça konforlu kullanım imkanı sunmaktadır.
 • Nemi emen bir yapıya sahip olması sebebiyle oluşabilecek koku ve bakteri oluşumunu önlemektedir.
 • Çabuk yırtılma veya deforme olma gibi riskler taşımamaktadır.
 • Nefes alan dokuya sahip olması sayesinde yazın serin, kışın sıcak tutmaktadır.

Geçmişten günümüze insanların yaşamında önemli bir yere sahip olan deri kumaş türü birçok sektörde hammadde olarak kullanılmaktadır. Özellikle hakiki deri dayanıklı olması sebebiyle kullanıcıların ve üreticilerin başlıca tercih ettiği ham madde olarak bilinmektedir. Büyük ve küçükbaş hayvanlardan doğal olarak elde edilen ham deri çeşitli işlemlerden geçerek kullanımına sunulmaktadır.

Hakkımızda

Cihan Deri San. A.Ş.

    Cihan Deri, deri kimyasalları ile sektöre adımını atan Metin Çelik tarafından 1993 yılında kurulmuştur. Gösterdiği gelişimlerle Türk dericiliğinin önde gelen isimlerinden biri olan Cihan Deri San. A.Ş., gerek iç, gerekse dış pazarlarda da öncü bir isim olarak bilinmektedir.

Geniş ürün yelpazesinin yanında sürekli kendisini yenileyen Ar-Ge çalışmalarına dünya standartlarının üzerinde kaynak ayıran Cihan Deri Sanayi A.Ş, sorumluluk addettiği Türk ekonomisine katkı sağlama bilinciyle istihdamı arttırma çabaları içinde olmakla birlikte, birçok ülkeye yaptığı kaliteli ürün ihracıyla Türk Malı imajına olumlu katkılar sağlamaktadır.

    Geniş ürün yelpazesinin yanında sürekli kendisini yenileyen Ar-Ge çalışmalarına dünya standartlarının üzerinde kaynak ayıran Cihan Deri Sanayi A.Ş, sorumluluk addettiği Türk ekonomisine katkı sağlama bilinciyle istihdamı arttırma çabaları içinde olmakla birlikte, birçok ülkeye yaptığı kaliteli ürün ihracıyla Türk Malı imajına olumlu katkılar sağlamaktadır.

    Genç bir firma olmasına rağmen sahip olduğu uluslararası kalite sertifikalarıyla birlikte kendisini sürekli yenileyip çağın şartlarına adapte olan ve kurumsal yapısını gün geçtikçe tamamlayan Cihan Deri Sanayi A.Ş. dericilik sektörünün duayenleri arasında yerini alma ve Türk dericiliğinin yüz akı olma yolunda emin adımlar ile ilerlemektedir.

Misyon, Vizyon ve Politikalarımız

Misyonumuz;

Müşteri Odaklı Kalite Anlayışı ve Kalite Bilinci ile ürettiğimiz ürünlerimiz ile Müşteri Memnuniyetini sağlamak ve müşterilerimizin beklentilerinin üzerinde hizmet vermek

Vizyonumuz;

Tecrübemiz ve teknik alt yapımız ile hizmet verdiğimiz sektörlerde sürekli tercih edilen bir firma olmaktır.

Kalite Politikamız;

Sistemli çalışarak, standartlara uygun, müşteri isteklerine ve piyasa şartlarına hitap eden ürünleri, en hızlı şekilde, bir defada, en az maliyette ve hatasız olarak üreterek Pazar payımızı,karımızı ve rekabet gücümüzü artırmaktır. Bu çerçevede; "Kalite hepimizin işi ve sorumluluğudur" düşüncesinin hakim tutulacağını; başta Genel Müdür olmak üzere tüm çalışanların; müşteri isteklerinin karşılanmasından ve kalite uygunluğundan sorumlu olduğunu,Sistemin tüm çalışanların ortak katkılarıyla sürdürüleceğini ve geliştirileceğini, Çalışanların kalite sistemine, prosedür ve talimatlara uygun olarak çalışacağını ve sistemi geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştireceğini, Her bölümün bir sonraki bölümü müşteri gibi kabul edeceğini ve kendi ürettiği ürünü sonraki bölüme en iyi ve en hızlı şekilde, bir defada, en az maliyette ve hatasız olarak teslim etmeye gayret edeceğini, Kalite yönetim sistemimizi belirli dönemlerde gözden geçirerek etkinliğini artıracağımızı ve sürekli iyileştirmenin esas alınacağını, Genel Müdür olarak kalite yönetim sistemini benimsediğimi, desteklediğimi ve sistemi kurup devam ettireceğimi ve uygulanabilir şartların yerine getirilmesi için gerekli kaynakları sağlayacağımı taahhüt ediyorum.

Çevre Politikamız;

CİHAN DERİ A.Ş. yönetiminde ekonomik büyüme stratejilerini, çevrenin korunması amacıyla sürdürülebilir gelişme ilkeleri dahilinde uygulamaktadır. CİHAN DERİ A.Ş. aşağıdaki yöntemleri uygulayarak Videla Deri Üretim Faaliyetiİşlemlerifaaliyetlerimizde ekolojik verimliliği desteklemeyi ilke edinmiştir:

 • Çevre üzerinde yaratılan etkileri belirlemek ve bu etkileri, doğal kaynakları çevre sorumluluğu bilinciyle kullanmak, kirliliği önlemek suretiyle azaltmak;
 • Süreçleri, hizmetleri ve ürünleri, insanların güvenlik, konfor ve refah düzeylerinden ödün vermeden iyileştirmek;
 • Çevre boyutlarıyla ilgili olarak CİHAN DERİ A.Ş. tarafından taahhüt edilmiş olan yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve diğer gerekliliklere uymak;
 • Çevre Amaç ve Hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla Çevre Yönetimi Programlarını hayata geçirmek;
 • Her projenin çevre performansının Sürekli İyileştirme Sürecini göstergeler kullanarak değerlendirmek;
 • Çevreyle ilgili uygulamaların hayata geçirilmesini sağlamak için Tedarikçilerle işbirliği yapmak;
 • Çevre bilincinin oluşturulmasında yerel ve bölgesel düzeyde işbirliği yapmak;
 • Sürekli eğitim faaliyetleri ile, tüm Çalışanları, İyi Çevre Uygulamalarını hayata geçirmek konusunda motive etmek.
 • CİHAN DERİ A.Ş. TAAHHÜT BEYANI Tüm çalışanlar, aşağıdaki amaçlara ulaşılabilmesi için, Çevre Politikasına ve çevre yönetimi sisteminde belirlenmiş kurallara uymayı kendine ilke edinmiştir:

 • Çalışma faaliyetleri sırasında ortaya çıkan çevreyi kirletici faktörleri en aza indirmek;
 • Doğal kaynakların tüketimini ve atık üretimini en aza indirmek;
 • Çevreyle boyutlarıyla ilgili yasal ve diğer gerekliliklere uymak.
 • İsg Politikamız;

  Yapmış olduğu tüm faaliyetlerinde "Önce İnsan" ilkesi ile;Başta; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere ulusal ve uluslar arası faaliyet alanı ile ilgili işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatları ve idari düzenlemeler, aynı zamanda ürünün gerçekleştiği mahaldeki yerel faaliyetlere uymayı, sürekli gelişme anlayışı içerisinde tespit ettiği hedefler çerçevesinde;

 • Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini birinci öncelik olarak dikkate alarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı, risk analizleri sonucu tespit edilen önlemleri ve iyileştirmeleri yaparak iş sağlığı ve güvenliği risklerini minimuma indirmeyi ve sistemi sürekli iyileştirmeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri, yenilikleri takip ederek uygun ve yeterli kaynakları sağlamayı,
 • İş sağlığı, güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklere uymayı,
 • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, resmi kurumlar ve paydaşlarımız ile işbirliği yaparak iş sağlığı güvenliği ile ilgili tüm önlemlerin alınması, uygulanması, belirlenen kurallara uyulmasının teşvik edilmesi, farkındalığının artırılması ve bireysel sorumluluk kazandırmak için sürekli eğitimler verilmesi ile performansımızı arttırmayı iş sağlığı, güvenliği politikası olarak benimser.
 • TS ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Standardı şartlarına uyulması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesiyle yukarıda belirtilen hedeflere ulaşacağız. Firma olarak kabul etmiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan büyük saygıdan gelmektedir. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı temin etmek üzere, herkes kendi yetki alanları içerisinde gerekenleri yapmakla sorumludur. En önemli amaçlarımızdan bir tanesi de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı muhafaza etmektir. Bu doğrultuda;İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı, İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı, İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı, İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı, Sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi, İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi, Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

  Bilgi Toplumu Hizmetleri

  CİHAN DERİ SANAYİ AŞ.

  Şirket Türü

  Anonim

  Mersis

  0209004590200012

  Ticaret Sicil Memurluğu

  İSTANBUL

  Ticaret Sicil Numarası

  4625-8

  Sanayi Sicil No

  522136

  Oda Sicil No

  23194

  Ticaret Ünvanı

  CİHAN DERİ SANAYİ AŞ.

  Adres

  DERİ OSB MAH. DOLAP CAD. NO:10/A TUZLA/İSTANBUL

  İletişim Bilgileri

  216 394 18 60 FAX : 216 394 10 38

  Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı

  200.000.000,00 TL

  Ödenen Sermaye Miktarı

  200.000.000,00 TL

  Tescil Tarihi

  01/01/1993

  Vergi Dairesi

  YENİKAPI

  Vergi Numarası

  2090045902

  KEP Adresi

  cihanderisan@hs01.kep.tr

  Sektör

  Deri, Kürk ve Saraciye

  YÖNETİM KURULU BAŞKANI

  Görev Süresi 3 YIL

  İsim Soyisim METİN ÇELİK


  YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

  Görev Süresi 3 YIL

  İsim Soyisim NURCAN ÇELİK


  YÖNETİM KURULU ÜYESİ

  Görev Süresi 3 YIL

  İsim Soyisim BATUHAN ÇELİK

  Dönem

  2024

  İsim Soyisim / Ticaret Ünvanı

  • SÜREYYA ERTUTAR – SORUMLU DENETÇİ
  • BAYRAM ÇAĞLIYAN – DENETÇİ
  • GÜLBİN BALKAN - DENETÇİ

  Bağımsız Denetim Resmi Sicili

  YORDAM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR AŞ.

  Adres

  KARTALTEPE MAH.OLGUNLAR SOK.NO:22/2 BAKIRKÖY İSTANBUL

  İletişim Bilgileri

  212 660 92 13 | yordam@yordamdenetim.com

  İletişim

  Fabrika:

  Adres: İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi, Dolap Cad. No:10 Tuzla / İstanbul 34956

  Tel: +90 216 394 18 60

  Faks: +90 216 394 10 38

  E-posta: info@cihanderi.com


  İkitelli Mağaza:

  Adres: Ziya Gökalp,Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi, YENİ TİCARET MERKEZİ No:31, 34490 Başakşehir / İstanbul

  Tel: +90 212 549 76 80

  Faks: +90 212 638 40 00

  E-posta: aymakop@cihanderi.com/p>


  Merter Mağaza:

  Adres: Sanayi Mahallesi Ferah Sokak No:14 Merter / İstanbul 34165

  Tel: +90 212 637 43 50

  Faks: +90 212 637 46 87

  E-posta: merter@cihanderi.com